‘Killer Underwear Invasion’ สร้างคดีที่เป็นมิตรกับเด็กเพื่อต่อต้านข้อมูลที่ผิด

คุณไม่เด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันข่าว! อย่าถูกหลอกด้วยชื่อเรื่องงี่เง่าและสัตว์ประหลาดหลากสีในหนังสือเล่มล่าสุดของ Elise Gravel, Killer Underwear Invasion : หนังสือภาพสำหรับเด็กที่เป็นมากกว่านิทานก่อนนอนที่สนุกสนาน หนึ่งในหนังสือภาพที่สนุกและได้ความรู้หลายสิบเล่มจาก Gravel รวมถึงYou Can Beเรื่องราวของความหลากหลายและการรักตัวเอง และการสำรวจแบบเหมารวมเรื่องเพศPink, Blue และ You! —การโจมตีครั้งล่าสุดของเธอในสื่อสำหรับเด็กที่มีส่วนร่วมทางสังคมเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสอนการรู้ข่าวที่สำคัญ ในKiller Underwear Invasionตัวละครของ Gravel นำเสนอตัวอย่างข่าวปลอมที่เกิดขึ้นจริง...